Dotacja

Bydgoski Klaster Przemysłowy (BKP) to działający od 2006 r. klaster skupiający firmy oraz liczne instytucje około biznesowe m.in. uczelnie wyższe, urzędy, instytucje finansowe, jednostki badawczo-rozwojowe. BKP jest skuteczną i dynamiczną organizacją, stwarzającą korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw. Celem BKP jest integracja środowiska przetwórców i narzędziowców, tworzenie sieci powiązań biznesowych, wspieranie badań we współpracy z jednostkami naukowo- badawczymi. Prowadzi działania zmierzające do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw w oparciu o kształtowanie postaw i rozwój innowacyjności. Promuje marki produktów oferowanych przez jego członków. Ponadto działa na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy. Klaster działa w dwóch sieciach międzynarodowych: MERGEurope oraz Lightweight Cluster Alliance (ELCA). Współpracuje z branżowymi zagranicznymi klastrami, z Niemiec, Słowenii, Czech, Słowacji, Włoch oraz Portugalii. W 2019 r. Sekretariat ds. Analiz Klastrów (ESCA) przyznał BKP Srebrną Oznakę Doskonałości w Zarządzaniu (Silver Label of Excellence). Obecnie jest to jedyny klaster w Polsce, który posiada ten certyfikat.

 Bydgoski Klaster Przemysłowy