Dotacja
Lokalizacja Woda Leżajsk

Kontakt


WODA LEŻAJSK Sp. z o.o.


Biuro:

Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk


Zakład produkcyjny w budowie:

Stare Miasto 516, 37-300 Stare MiastoNIP 701-08-08-144, Numer KRS: 0000722830

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego 3.000.000,00 zł