Dotacja

WODA LEŻAJSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pod nazwą „Rozwój infrastruktury B+R dla opracowania innowacyjnych rozwiązań materiałowych i technologicznych odnośnie opakowań o charakterze ekologicznym przeznaczonych na wodę pitną”

Cele i planowane efekty projektu:

Celem projektu jest utworzenie centrum badawczo-rozwojowego. Firma Woda Leżajsk zamierza utworzyć kompleksowe zaplecze badawczo-rozwojowe poprzez wzniesienie nowego budynku i nabycie środków trwałych koniecznych do prowadzenia prac B+R.

Efektem realizacji projektu będzie umożliwienie prowadzenia badań i testów, prowadzących do opracowania nowych rozwiązań technologiczno-produktowych w zakresie opakowań o charakterze ekologicznym, przeznaczonych na wodę pitną.

Wartość projektu: 11 383 525,77 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 4 629 721,80 PLN

WODA LEŻAJSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pod nazwą ,,Wdrożenie wyników prac B+R w celu uruchomienia produkcji innowacyjnego napoju funkcjonalnego na bazie proszku miodowego wzbogaconego w bioaktywne składniki roślinne”

Cele i planowane efekty projektu:

Celem projektu jest wdrożenie do oferty przedsiębiorstwa innowacyjnych napojów funkcjonalnych na bazie proszku miodowego, będących rezultatem wdrożenia wyników prac B+R. Realizacja celu możliwa będzie poprzez budowę budynku produkcyjno-magazynowego, nabycie linii technologicznej oraz zainstalowanie innych środków trwałych niezbędnych do rozpoczęcia produkcji.

Efektem realizacji projektu będzie:

  • wprowadzenie na rynek nowego produktu o unikalnych korzyściach dla konsumentów,

  • osiągniecie wysokiego poziomu konkurencyjności, poprzez zaoferowanie produktu będącego odpowiedzią na zidentyfikowane zapotrzebowanie nakierowane na produkty ekologiczne i prozdrowotne,

  • wprowadzenie proekologicznych rozwiązań,

  • rozpoczęcie działalności Firmy na rynkach międzynarodowych,

  • osiągnięcie wysokiego poziomu innowacyjności oraz znaczny rozwój technologiczny firmy,

  • budowa wizerunku firmy, jako innowacyjnej i prośrodowiskowej,

  • stworzenie nowych miejsc pracy,

  • przeciwdziałanie niskiemu poziomowi innowacyjności polskich firm z sektora MSP..

Wartość projektu: 37 903 926,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 15 991 780,00 PLN