Dotacja

Co to znaczy Sanaqua?

„SANNA” z j.łacińskiego znaczy zdrowa, „AQUA” z j.łacińskiego to woda. SANNA +
AQUA = SANAQUA, czyli zdrowa woda.

Zakład Woda Leżajsk?

Docelowa zdolność produkcyjna zakładu to 30 000 litrów wody na godzinę dla wszystkich rozmiarów butelek. Zakład będzie posiadał w pełni zautomatyzowane linie produkcyjne, które wykonają formowanie, napełnianie i pakowanie butelek. Linie produkcyjne będą całkowicie wolne od kontaktu z ludźmi”

Jaki rodzaj butelek jest stosowany w produktach Sanaqua?

Woda jest rozlewana do butelek z wysokiej, jakości zmodyfikowanego tworzywa PET (politereftalanu etylenu) tzw. ecoPET oraz przyjaznego dla środowiska biodegradowalnego PLA (poliaktydu) powstałego z kukurydzy. W produkcji butelek nie jest używany bisfenol (BPA) czyli półprodukt chemiczny używany do wytwarzania tworzyw sztucznych i żywic. Butelkujemy naszą wodę wyłącznie w wysokiej, jakości opakowania ponieważ to chroni jakość naszej wody, zapewnia bezpieczeństwo produktu oraz minimalizuje wpływ na środowisko (lekkość, mniejsza emisja podczas transportu i mniej odpadów).

Woda Leżajsk a środowisko naturalne?

Proekologiczny sentyment oraz wzrost świadomości konsumentów na całym świecie zmusza nas jak i wszystkich producentów do analizy wpływu na otoczenie. Krytyczną kwestią zanieczyszczenia środowiska naturalnego jest używanie przez większość producentów żywności i napojów opakowań z polietylen, który nie ulega degradacji przez wieki. Zmiana jest możliwa tylko poprzez przejście na materiały biodegradowalne. Współpracujemy z jednostkami naukowymi i badawczymi oraz prowadzimy prace nad przyszłościową adaptacją w naszych produktach materiałów biodegradowalnych z PLA (poliaktydu) wytwarzanego z kukurydzy. Pełna adaptacja tego kieruneku rozwoju przyczyni się to do poprawy czystości środowiska a tym samym, jakości życia.

Czym Woda Leżajsk oraz Sanaqua wyróżnia się od innych wód?

Woda Leżajsk oraz napoje Sanaqua posiadają charakterystyczny miękki, gładki smak. Naturalny odczyn Wody Leżajsk wynosi 7,7pH. Uważa się, że wody o pH poniżej 7 są „kwaśne”, a powyższej 7 – „alkaliczne”. Wody alkaliczne są wodami zdrowymi.

Dlaczego Woda Leżajsk oraz Sanaqua jest lepsza od cieczy z kranu?

Naturalna woda źródlana jest wydobywana z głębinowego ujęcia podziemnego i dzięki temu odznacza się czystością pierwotną i wszystkimi dobrodziejstwami. Większość wód wodociągowych to uzdatniane wody naziemne. Woda głębinowa w stosunku do wody z kranu cechuje się podwyższoną mineralizacją. Wody źródlane są w większości wodami miękkimi oraz zawierają więcej minerałów. Naturalna woda źródlana jest dobrym substytutem dla wodociągowej.

Jaki jest okres przydatności?

Najlepiej spożywać wodę w ciągu dwóch lat. Data „spożywać przed” lub „best by” jest umieszczona na odwrocie każdej butelki pod etykietą.